ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 90-91 نوبت دوم

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 90-91 نوبت دوم_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 90-91 نوبت دوم ببرید

ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 9091 نوبت دوم
که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
ادبیات معاصر 1نظم
بدیع
تحقیق در دستور زبان فارسی
تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
روش تحقیق پیشرفته
زبان تخصصی
سبك شناسی 2نثر
صرف و نحو عربیعربی 1
عربی 2متون نثر عربی 2
عربی 3متون نظم عربی
عروض و قافیه
معانی و بیان

ادامه مطلب