دانلود حقوق -کامل و جامع

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
عنوان محصول دانلودی:حقوق

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((حقوق)) را در ادامه مطلب ببینید
این مقاله بر آن است كه با بررسی مقرارت حقوق جزای بین­الملل و فقه اسلامی و حقوق ایران به بررسی تطبیقی وهمه جانبه راجع به موضوع «مصونیت جزایی مقامات خارجی» بپردازد در بخش اول از حیث مقرّرات موجود در حقوق جزای بین­الملل، و در بخش دوم از دیدگاه فقه اسلامی( اعم از تشیّع و تسنّن ) و در بخش سوم از منظر نظام حقوقی ایران، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته

ادامه مطلب