برترین فایل شیپ فایل بخشهای شهرستان تربت حیدریه

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: شیپ فایل بخشهای شهرستان تربت حیدریه

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

دانلود نقشه بخشهای شهرستان تربت حیدریه(واقع در استان خراسان رضوی)
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است
نام هر بخش
نام قسمت مرکزی هر بخش
مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
مساحت و محیط هر بخش به متر

ادامه مطلب