برترین پکیج شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هندیجان – دانلود فایل

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هندیجان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

شیپ فایل مرز شهرستان هندیجان (واقع در استان خوزستان)
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است
نام شهرستان
مرکز شهرستان
مساحت شهرستان به کیلومتر
محیط شهرستان به کیلومتر
مساحت شهرستان به هکتار

ادامه مطلب