کاملترین فایل شیپ فایل بخشهای شهرستان اشنویه

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:شیپ فایل بخشهای شهرستان اشنویه

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((شیپ فایل بخشهای شهرستان اشنویه)) را در ادامه مطلب ببینید
دانلود نقشه بخشهای شهرستان اشنویه (واقع در استان آذربایجان غربی)
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است
نام هر بخش
نام قسمت مرکزی هر بخش
مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
مساحت و محیط هر بخش به متر

ادامه مطلب