فایل خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای + نمودار درختی

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای + نمودار درختی

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای + نمودار درختی)) را در ادامه مطلب ببینید
نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در دو فایل مکمل و ارزشمند تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می باشد، فایل اول شامل 189 نکته مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای می باشد و فایل دوم شامل 30 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مربوطه می باشد که

ادامه مطلب