دانلود (ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عرب)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
به صفحه دانلود فایل(ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عرب)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عرب}را دانلود خواهید کرد

شامل موارد درسی زیر می باشد که هر ماده درستی به همرا سئوال و پاسخ آن می باشد
ادبیات داستانی
انشاء 1
شعر عربی در دوره عباسی
مباحث زبانشناسی عربی
مباحث علوم بلاغی
نثرعربی در دوره عباسی
نقدادبی و مکاتب نقدی

ادامه مطلب