دریافت فایل جستجو با PCA-هدایت­شده برای K-means – پرداخت و دانلود آنی

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: جستجو با PCA-هدایت­شده برای K-means

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

کلمات کلیدی
میانگینk
تحلیل مولفه­ی اصلی
مقداردهی اولیه­ی مرکز خوشه
خوشه­بندی

ادامه مطلب