دریافت فایل مقاله و پروژه در مورد خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه …مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس – پرداخت و دانلود آنی

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: مقاله و پروژه در مورد خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه …مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه
تانسور تنش
وقتی که یک نیروی خارجی بر یک جسم صلب وارد می شود اتمها یا ملکولهای آن را حرکت داده و باعث می شود از هم فاصله بگیرند
می توان فرض کرد که اتمها به طور کامل از هم فاصله نمی گیرند ( اگر بار به اندازه کافی کوچک باشد ) زیرا آنها در مقابل نیروی خارجی وارد شده نیروی داخلی ایجاد می کنند ک

ادامه مطلب