فایل تولرانس و انطباقات

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
محقق گرامی،شما با جستجوی تولرانس و انطباقات وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تولرانس و انطباقات)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

برای ساخت هر قطعه نیاز مبرم به اندازه ابعاد مختلف جسم می باشد تا براساس آن ،قطعه مورد نظر ساخته شود پس از ساخت قطعه عملاً مشاهده می گردد که ابعاد جسم ساخته شده هر چند هم دقت داشته باشد معهذا با اندازه اصلی خطای کمی را خواهد داشت

ادامه مطلب